Medlemsbetingelser

Sådan fungerer dit medlemskab:

1. Som medlem får du tilsendt bladet på udgivelsesdagen. Medlemstilbuddene gælder ikke i Grønland, i udlandet eller på Færøerne. Der tages forbehold for pris-, moms- og portoændringer samt ændringer af medlemsbetingelserne.

2. Dit medlemskab løber, indtil det opsiges. Efter introduktionstilbuddet fortsætter du ind i en ny betalingsperiode. Betalingsperioden afhænger af tilbuddet du har modtaget og svarer som hovedregel til prøveperioden. Et 3 måneders prøveabonnement overgår således i en ny abonnementsperiode på 3 måneder. Løbende måneds-medlemskaber overgår i en ny periode på 1 månede.

3. Ønsker du at opsige dit abonnement, skal din opsigelse være os i hænde 30 dage inden din medlemsperiode udløber. Introduktionstilbud kan ikke opsiges.

4. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade overfor posten fritager ikke for betaling af allerede udsendte blade.

5. Særligt ift. medlemskaber betalt med girokort: Afbrydes et medlemskab med skyldig saldo, fremsendes en slutafregning tillagt kr. 99,00 i administrationsgebyr.

6. Indgår der en gave i dit tilbud, vil den blive sendt separat, 1-2 uger efter at vi har registreret din betaling, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

7. Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen ved at kontakte kundeservice på 70117080 eller abonnementdk@burdanordic.com

Betaling af medlemskab:
Betaling med girokort:

8. Betaling med girokort pålægges et gebyr på 29 kr.pr regningsperiode.

9. Fakturabeløbet er forfaldet til betaling på den på fakturaen angivne betalingsdato. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdato betales gebyrer og morarenter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

Automatisk kortbetaling:

10. Har du valgt at betale med automatisk kortbetaling vil dit betalingskort blive trukket ved dit magasins betalingsdato, alt efter magasinets udgivelsesfrekvens. Automatisk kortbetaling er en gratis betalingsløsning (0 kr./mdr.)

På din selvbetjening på www.mitmedlemskab.dk kan du til enhver tid ændre din betalingsmetode. Du kan afvise en betaling eller gøre indsigelse ved at kontakte vores kundeservice på 70 11 70 80. Dette skal ske senest hverdagen før betalingsdatoen.

Dine kortoplysninger bliver, i tilmeldingsperioden, udelukkende opbevaret af DIBS, som er en dansk betalingsformidler. Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret).

Serviceinformation:

Du kan nemt og hurtigt administrere dit abonnement på www.mitmedlemskab.dk
Her kan du bl.a. skifte magasin, sætte på pause og ændre adresse.
Log ind med medlemsnummer + postnummer.

Kundeservice:
Repiit
Nørregyde 3
Bramdrupdam
6000 Kolding
Tlf: 70117080
Kundeservice@repiit.com